Важнейшие события 2017 года

 

 

Важнейшие события 2017 года 

 

 

1. Гістарычная замалёўка “Краявіды роднай зямлі” (да 210-годдзя з д.н. Напалеона Орды). 

 

2. Бой прамоўцаў “Грай, грай, жалейка! Грай, грай, вясёлая!” (да 135-годдзя з д.н. Я.Купалы).

 

3. Чароўны куфэрак “Казкі з усмешкаю” (да 135-годдзя з д.н. Я.Коласа).

 

4. Вечар-партрэт “Родны край – услада сэрца” (да 100-годдзя з д.н. П.Панчанкі).

 

5. Жыццёвае даследаванне “Жыву дзеля сапраўднай радасці” (да 100-годдзя з д.н. Я.Брыля).

 

6. Кніжная панарама “Добрым кніжкам, добры дзень” (да 105-годдзя з д.н. М.Танка).

 

7. Экзатычнае падарожжа “Неверагодныя прыгоды хлопчыка Бульбінкі” (да 105-годдзя з д.н. Л.Прокшы).

 

8. Міжпланетныя прыгоды “Пажарнік-астранаўт і іншыя мамурыкі” (да 70-годдзя з д.н. Р.Баравіковай).

 

9. Гістарычны архіў “Рускімі словамі, а славенскім языком”

(да 500-годдзя з дня выдання першай кнігі Ф.Скарыны “Псалтыр”).

 

 

Загадчык філіяла раённая дзіцячая бібліятэка:

(М.Нікіфарава).

Значимые мероприятия 2018 года

 

Значимые мероприятия 2018 года

 

1. Набат памяці “Крык Хатыні” (да 115-годдзя Хатынскай трагедыі).

2. Вечарына “Беларускі дудар” (да 210-годдзя з д.н. В.Дуніна-Марцінкевіча). 

3. Добразычлівая сустрэча “Каб меў радзіму ты, яе высокі гонар не ўрані” (да 80-годдзя з д.н. Д.Бічэль-Загнетавай).

4. Альбом дзяцінства “Аб зямлі і небе” (да 80-годдзя з д.н. Н.Тулупавай).

5. Экзатычная вандроўка “Першапраходзец далёкіх і бліз-кіх зямель” (да 135-годдзя з д.н. Я.Маўра).

6. Дзіцячая палічка “Дзед Манюкін не салжэ” (да 70-год-дзя з д.н. В.Шырко).

7. Бой прамоўцаў “Паэзіі радок чароўны” (да 80-годдзя з д.н. У.Карызны).

8. Гадзіна-роздум “Слухая апошніх сведкаў” (да 70-годдзя з д.н. С.Алексіевіч).

9. Шчырая размова “Староначкі з моўнай скарбоначкі” (да 90-годдзя з д.н. У.Мацвеенка).

 

Загадчык філіяла раённая дзіцячая бібліятэка:

(М.Нікіфарава).